BÁZISINTÉZMÉNY

 

 

 

 

În 2020, instituția noastră a depus pentru a doua oară concurs la Oficiul Educaţiei cu scopul de a câştiga titlul de instituţie model. În concursul Oficiului Educaţiei - pe baza deciziei comitetului decizional şi a Centrului Educaţiei Pedagogice - Vicepreşedintele Oficiului Educaţiei Publice a considerat că instituţia noastră, Școala Generală și Grădiniţa Română Lucian Magdu merită să poarte pentru încă trei ani titlul de Instituţie Model a Oficiului Educaţiei.

Instituţia model din cadrul naţionalităţii române din Ungaria e capabilă şi deţine o infrastuctură adecvată pentru a împărtăşi cunoştinţele despre tradiţiile şi obiceiurile noastre, pentru a ne păstra cultura şi identitatea românească. Această instituţie deţine un cadru metodologic teoretic şi practic centrat pe educaţia inovatoare a copiilor, cu capacitatea de a publica şi a transmite ca pe un serviciu educaţional. Pe baza acestor structuri, instituția noastră este capabilă să întreţină aceste bune practici fiindcă deţine un cadru pedagogic foarte bine calificat, dintre care profesori metodiști cu diferite specializări, o educatoare cu PhD și psiholog.

Titlul de Instituţie Model a Oficiului Educaţiei este o onoare, atât pentru conducerea instituției, cât și pentru corpul profesoral, fiindcă prelungirea acestui titlu ne confirmă utilitatea eforturilor depuse în crearea şi în împărtăşirea bunelor practici cu care ne putem dezvolta în continuare cunoștințele profesionale proprii și ale colegilor noștri.

Bunele practici ale grădiniței model:

 

1. Colindatul - Obiceiuri legate de sărbătorile de Crăciun


Colindatul este un obicei asociat cu sărbătoarea de Crăciun. În ajunul Crăciunului, atât copiii, cât și adulții, mergeau din casă în casă pentru a colinda. Prin colinde ni se spune despre nașterea lui Iisus, despre ajutorul pe care ni-l dă Dumnezeu. Se urează oamenilor casei abundență, sănătate, prosperitate și toate lucrurile bune pentru noul an.

Scop: cunoașterea, prezentarea și păstrarea obiceiurilor, a tradițiilor de naționalitate, însușirea cântecelor și a dansurilor tradiționale, cultivarea talentelor autentice.

Grup-țintă: educatoarele de naţionalitate română

Durată: în fiecare an, din octombrie până în decembrie

Locaţie: în oraş, la şcoală, la mai multe familii de români, la Biserică

Responsabili şi mijloace necesare: un pedagog care se angajează în a cultiva tradiţia, textul şi partiturile colindelor, repetiţii înainte de a merge cu colinda

Impact şi eficacitate: dezvoltarea conștiinței limbii și a identității românești, consolidarea coeziunii comunității românești din Battonya

Forma de împărtăşire a bunei practici: ateliere, activităţi demonstrative

 

2. Reprezentarea obiceiurilor și a tradițiilor de naționalitate, pe scene culturale


Educatoarele s-au ocupat întotdeauna de păstrarea şi promovarea tradiţiilor, care reprezintă un domeniu prioritar în programul grădiniţei. Copiii participă cu bucurie la activităţile de învăţare a tradiţiilor româneşti.

Dansuri populare, cântece, poezii și frumusețea portului național - toate sunt prezentate cu mândrie de copiii grădiniței, la Ziua culturală a românilor din Bătania, la Zilele orașului, la Festivalul Păstrătorilor de tradiții de la Pecica, România, pentru părinți, la Căminul cultural, sau la diferite evenimente din grădiniţă.

Scop: cunoașterea, prezentarea și păstrarea obiceiurilor, tradițiilor și a frumuseții limbii de naționalitate; pregătirea costumelor; însușirea cântecelor și a dansurilor tradiționale; decorarea cu specific național; cultivarea talentelor autentice.

Grup-țintă: educatoarele de naţionalitate română

Durată: tot anul școlar

Locaţie: la grădiniţă

Responsabili şi mijloace necesare: educatoarele, mijloace audio-vizuale

Impact şi eficacitate: dezvoltarea conștiinței și a identității românești, consolidarea coeziunii comunității românești locale, întărirea respectului reciproc şi a iubirii pentru celălalt.

Forma de împărtăşire a bunei practici: activităţi demonstrative

 

3. Organizarea de zile metodice


Încă din anul 2009, organizăm zile metodice dedicate colegilor care predau în limba română. Inițial, acestea au fost constituite ca momente demonstrative, cu grupa de copii, urmate de ateliere profesionale (Anotimpurile copilăriei 1-5). Ulterior, ele au devenit ateliere de activități profesionale. Cu mare bucurie am organizat ZiuaMetodică a Naţionalităţilor din Ungaria şi zile metodice în grădiniţă, ca schimb de experienţă între cadrele didactice.

Scop: dezvoltarea profesională, comunicarea și schimbul de experiență între cadrele didactice de naționalitate română, din Ungaria, dar și din România.

Grup-țintă: educatoarele de naționalitate română

Durată: o dată pe an

Locaţie: la grădiniţă

Responsabili şi mijloace necesare: educatoarele, materiale şi mijloace necesare diferitelor programe organizate

Impact şi eficacitate: scopul principal îl reprezintă împărtăşirea experienţelor între cadrele didactice de naționalitate română, dezvoltarea profesională. Impactul său poate fi măsurat prin feed-back-ul oferit sau dacă sunt utilizate noile metode pe care le prezentăm.

Forma de împărtăşire a bunei practici: prezentări

 

4.Trecerea de la grădiniță la școală

 

Sursa principală în înscrierea copiilor la şcoală o reprezintă propria noastră grădiniță. Grupa mare de la grădiniță se înscrie integral la școala noastră. Pentru a facilita trecerea de la grădiniță la școală, am dezvoltat o serie de activități: învăţătorii desfăşoară activităţi în grădiniță; cu copiii de grupă mare avem o activitate săptămânală în sala de calculatoare a şcolii, invităm preșcolarii la evenimente școlare, organizăm zile speciale pentru viitori elevi şi părinţii acestora, prin programul „Te aşteaptă şcoala".

Scop: facilitarea integrării copiilor preșcolari în viaţa şcolară; cunoaşterea mai aprofundată dintre copii, părinți și profesori, cunoaşterea clădirii şcolii.

Grup-țintă: educatoarele de naţionalitate română

Durată: un an şcolar

Locaţie: grădiniţa şi şcoala

Responsabili şi mijloace necesare: educatoarele, învăţătorii, mijloace necesare aferente programelor desfăşurate, sala de informatică

Impact şi eficacitate: reducerea anxietăţii şcolare, facilitarea, cunoașterea și acceptarea vieții și a obiceiurilor școlare

Forma de împărtăşire a bunei practici: prezentări

 

5.Integrarea părinţilor în viaţa preşcolară


Credem că munca noastră este mult mai productivă dacă lucrăm împreună cu părinţii în beneficiul copiilor. De asemenea, este important pentru copii să experimenteze și să aprofundeze sentimentul de apartenență prin programe și activități comune. În acest scop, am dezvoltat o serie de programe: Școala Părinților, Ziua Tatălui, activități cu participarea părinților, proiecte pregătite în familie, etc.

Scop: dezvoltarea cooperării între copii, părinți și grădiniţă

Grup-țintă: educatoarele de naţionalitate română

Durată: un an şcolar

Locaţie: la grădiniţă

Responsabili şi materiale necesare: educatoarele, mijloace necesare aferente programelor desfăşurate

Impact şi eficacitate: dezvoltarea unei relații mai strânse cu părinţii, închegarea comunităţii grădiniței, părintele devenind un model părintesc mai autentic.

Forma de împărtăşire a bunei practici: prezentări

 

6. Trilingvismul de la grădiniță


Trilingvismul este prezent în instituția noastră de mai bine de 10 ani. La cele două grupe, pe lângă limbile română și maghiară, desfăşurăm activităţi în limba engleză, o oră pe săptămână. Interesul pentru limba engleză se dezvoltă într-un mod ludic, ritmic, cu cântece, rime, adică cu ajutorul unor structuri fixe.

Scop: Sprijinirea însuşirii limbilor străine, făcând mai atractivă instituţia noastră

Grup-țintă: educatoarele de naţionalitate română

Durată: încontinuu, începând cu copiii de 3 ani

Locaţie: la grădiniţă

Responsabili şi materiale necesare: educatoare care vorbesc limba engleză, materiale şi mijloace necesare activităţilor desfăşurate

Impact şi eficacitate: La o vârstă fragedă, copiii sunt mai receptivi la limbile străine. Preşcolarii sunt mai deschisi acceptării mass-mediei multiculturale, astăzi membrii familiei trăiesc și lucrează în străinătate în mai multe locuri.

Forma de împărtăşire a bunei practici: activităţi demonstrative, prezentări

 

7. Aplicarea metodelor moderne de predare


Cuvinte cheie ale pedagogiei moderne: interactivitate, motivație, munca în echipă, rezolvarea reală a problemelor: combinarea experienței de învățare și descoperire, învățare colaborativă, învățare prin joc, învățare prin rezolvarea problemelor, concentrarea pe metode care încurajează învățarea, oportunități educaționale care pot fi exploatate prin parteneriatele instituției, aplicarea metodelor de predare interactive

Scop: optimizarea comunicării, dezvoltarea inteligenței, încurajarea dezvoltării capacității cognitive complexe

Grup-țintă: educatoare de naţionalitate română

Durată: încontinuu, începând cu copiii de 3 ani

Locaţie: la grădiniţă

Forma de predare a bunei practice: introducerea elementelor-surpriză la fiecare activitate (carduri, plicuri, jucării, obiecte, personaje), prezentări tematice, realizate de copii și părinții lor, la grupele mici, respectiv de către copii (pregătiți acasă), la grupa mare, (Toamna, Povești, Culori, 1 Decembrie, Ziua Națională a României etc., în jur de 30 de prezentări anual), jocuri muzicale săptămânale, dar și jocuri dirijate, jocuri de rol etc., Clubul curioșilor și experimente tematice pentru copii; situații pragmatice (jocuri de educație rutieră, sanitară etc.), în fiecare zi, copiii fiecărei grupe primesc abțibilduri, ștampile și laude pentru succesul lor.

Impact şi eficacitate: consolidarea capacităţii de observație și a concentrării acesteia, dezvoltarea comunicării, dezvoltarea unei personalități creative, crearea unei lumi de experiență, dezvoltarea unei activități active.

Forma de împărtăşire a bunei practici: prezentări, ateliere, activităţi demonstrative


Persoană de contact: Olteanu-Sturza Adelina

Telefon: 70/3234414
Email: adelinaolteanusturza@gmail.com

 

GALERIE FOTO

 

BÁZISINTÉZMÉNYI MUNKATERV

 

 

RÉGEBBI BEJEGYZÉSEK

 

 

 
 

Mesaj
Copilul trebuie primit cu respect, crescut cu iubire, şi apoi lăsat în libertate deplină.
Rudolf Steiner

Calendar
 
Contact
Román Általános Iskola és Óvoda
5830 Battonya, Fő utca 121
Telefon: +3668456126
Fax: +3668456126
Email:
romaniskola@fabinet.hu Observaţii şi sesizări:
romiskadmin@gmail.com
Poze la întâmplare
"VOCEA DE AUR" (20-03-2015)

O ZI A ȘTIINȚEI

Tabără de lectură - Ediţia I. -

ZIUA PORŢILOR DESCHISE