BÁZISINTÉZMÉNY

 

 

 

 

Intézményünk 2020-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Magdu Lucian Román Általános Iskolát és Óvodát újabb három évre érdemesnek ítélte  Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény a magyarországi román nemzetiségen belül, országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező tudásmegosztásra alkalmas infrastruktúrában, megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, gyermekközpontú pedagógiai elméleti és gyakorlati, szakmai metodikai rendszerrel, módszertani innovációkkal, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény. A fenti struktúrák keretén belül, óvodánk és iskolánk a jó gyakorlatokat eredményesen képes működtetni a magasan képzet mesterpedagógusok (szaktanácsadó, szakértő), PhD tudományos fokozattal rendelkező óvónő, szakvizsgázott pedagógusok és az iskolapszichológus támogatásával.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a titulus újbóli elnyerése konfirmálja az eddigi erőfeszítések hasznosságát, amelyek során a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük saját, illetve kollégáink szakmai tudását.

Óvodánk jó gyakorlatai:

  • Koringyálás"- karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokás


A koringyálás a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokás. Szenteste napján gyerekek is és felnőttek is külön-külön csoportban jártak házról házra koringyálni. A koringyák Jézus születéséről, Isten segítségéről szóltak, és bőséget, egészséget, jólétet és minden jót kívántak a ház népének az új esztendőre.

A jó gyakorlat célja: A nemzetiségi hagyományok, szokások megismerése és gyakorlása, továbbá fontos szerepet tölt be a román nyelv gyakorlásában.

Célcsoport: nemzetiségi óvodapedagógusok

Időszak: minden évben októbertől decemberig

A megvalósítás helyszíne: az iskola; battonyai román családok; román ortodox templom

Feltétel - és eszközrendszere: a hagyományápolás iránt elkötelezett pedagógus; koringyák szövege, kottája; próbák tanórán kívüli időszakban

Hatása, eredményessége: a román nyelv és identitás tudatfejlődése, a battonyai román közösség összetartozásának erősödése

Jó gyakorlat megosztásának formája: műhelymunka, bemutató foglalkozás


  • Nemzetiségi hagyományok, szokások színpadi megjelenítése


Óvodapedagógusaink mindig nagy gondot fordítottak a hagyományápolásra, mely az óvodai programunkban is kiemelt terület. A gyermekek szeretettel és örömmel vesznek részt a nemzetiségi hagyományok megismerésében. Lehetőséget biztosítunk, hogy a megtanult néptáncokkal, népdalokkal, népviseletben több rendezvényen szerepeljenek, és örömmel bemutatják tudásukat pl. a Város napján, a battonyai Románok Kulturális napján, rendszeresen részt vesznek a Pécskai" Hagyományőrző fesztiválon" és különböző óvodai rendezvényen.

A jó gyakorlat célja: A nemzetiségi hagyományok, szokások, ruházat megismertetése már kis gyermekkortól. Ez jó gyakorlat fontos szerepet tölt be a tehetséggondozásban,az anyanyelv gyakorlásban és fejlesztésben.

Célcsoport: nemzetiségi óvodapedagógusok

Időszaka: egy tanév

A megvalósítás helyszíne: óvoda

Feltétel- és eszközrendszere: óvónők, zenei gyűjtemény, CD

Hatása, eredményessége: Ezek az élmények hagyományaink tiszteletére, a közösségi érzés erősítésére, egymás megbecsülésére, szeretetére, elfogadására nevelik gyermekeinket.

Jó gyakorlat megosztásának formája: bemutató foglalkozás


  • Pedagógiai módszertani napok szervezése


Óvodánk 2009 óta szervez román nemzetiségű óvónők számára módszertani napokat. Eredetileg ezeket a napokat úgy építettük fel, hogy egy bemutató foglalkozást tartottunk, amelyet szakmai műhelymunka követet 5 alkalommal szerveztük meg. Későbbi években szakmai műhellyé átalakult.

Nagy örömmel szerveztük meg, és megtisztelő volt az a feladat, hogy óvodánk szervezhette meg a magyarországi nemzetiségi óvónők szakmai találkozóját.

A jó gyakorlat célja: Szakmai konzultáció, fejlesztés, tapasztalatszerzés hazai és romániai óvónők számára.

Célcsoport: nemzetiségi óvodapedagógusok

Időszaka: tanévenként 1 alkalom

A megvalósítás helyszíne: óvoda

Feltétel- és eszközrendszere: óvónők, a különböző programok anyag- és eszközszükséglete

Hatása, eredményessége: Alapvető célja a tudásmegosztás a nemzetiségi óvónők részére. Hatása pedig a visszajelzésekkel mérhető, illetve amennyiben az általunk bemutatott új módszereket alkalmazzák.

Jó gyakorlat megosztásának formája: Előadás


  • Óvodából az iskolába való átmenet


Iskolai beiskolázási bázisunk a saját óvodánk. Nagycsoportos óvodásaink teljes létszámban a mi iskolánkba iratkoznak be. Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében tevékenységek sorozatát dolgoztuk ki: a tanítók foglalkozásokat tartanak az óvodában; heti 1 foglalkozás az iskola informatikatermében; iskolai rendezvényekre meghívjuk az óvodásokat; a leendő elsősöknek és szüleiknek „Suliváró" napokat rendezünk.

A jó gyakorlat célja: az óvodások iskolakezdésének megkönnyítése; a gyermekek, a szülők és tanítók ismerjék meg egymást; az iskolaépülettel, tantermekkel való megismerkedés

Célcsoport: nemzetiségi óvodapedagógusok

Időszaka:egy tanév

A megvalósítás helyszíne: óvoda, iskola

Feltétel- és eszközrendszere: óvónők, tanítók, programok megvalósításához szükséges eszközök, informatikaterem

Hatása, eredményessége: az iskolakezdéssel kapcsolatos szorongás, félelemcsökkenése; az iskolai élet, szokásrend megismerésének, elfogadásának megkönnyítése

Jó gyakorlat megosztásának formája: előadás


  • Szülők bevonása az óvoda életébe


Valjuk azt, hogy sokkal eredményesebb a munkánk, ha összefogunk a szülői házzal a gyermekek érdekében.  Fontos a gyermekek szempontjából is, hogy átélik és elmélyülj az összetartozás érzése a közös programok és tevékenységek során. Programok sorozatát dolgoztuk ki ennek érdekében: Szülők iskolája, Apák napja, Szülők által tartott foglalkozások, Családi projektkészítés, stb.

A jó gyakorlat célja: a gyermek, szülő, óvoda háromszög erősítése

Célcsoport: nemzetiségi óvodapedagógusok

Időszaka:egy nevelési év

A megvalósítás helyszíne: óvoda

Feltétel- és eszközrendszere: óvónők, a különböző programok anyag- és eszközszükséglete

Hatása, eredményessége: Szorosabb kapcsolat alakul ki a szülői házzal; erősebb az óvodai közösség; és igazi példaképpé válik a szülő.

Jó gyakorlat megosztásának formája: előadás


  • Háromnyelvűség már az óvodától


Több mint 10 éve van jelen intézményünkbe a háromnyelvűség. Óvodás csoportjainkban a román és magyar nyelv mellett heti 1 órában angol nyelvű foglalkozást tartunk. Játékos formában, ritmikusan, dalokkal, mondókákkal, azaz rögzült struktúrák segítségével történik az angol nyelv iránti érdeklődés kialakítása.

A jó gyakorlat célja: a nyelvek tanulásának segítése, megszerettetése; intézményünk vonzóbbá tétele a településen

Célcsoport: nemzetiségi óvodapedagógusok

Időszaka: folyamatos, 3 éves kortól

A megvalósítás helyszíne: óvoda

Feltétel- és eszközrendszere: angolul beszélő óvónő, a foglalkozások anyag- és eszközszükséglete

Hatása, eredményessége: kiskorban fogékonyabbak a gyermekek az idegen nyelvek befogadására. Nyitottá válik a multikulturális közegbefogadására, ma már több helyen családtagok külföldön élnek, dolgoznak

Jó gyakorlat megosztásának formája: műhelymunka, bemutató foglalkozás

  • Modern oktatási módszerek alkalmazása

A modern pedagógia kulcsszavai: interaktivitás, motiváció, játékosítás, csapatmunka, valós probléma megoldás: tanulás és a felfedezés élményének összekapcsolása, együttműködésre alapozott tanulás, játékon keresztül történő tanulás, tanulás a problémafelvetés révén,tanulást ösztönző módszerekre való fokuszálás,az intézmény partnerkapcsolatait kiaknázható oktatási lehetőségei,interaktív tanítási módszerek alkalmazása.

A jó gyakorlat célja: a kommunikáció optimalizálása, intelligencia fejlesztése, a komplex kognitív képesség fejlesztésének ösztönzése.

Célcsoport: nemzetiségi óvodapedagógusok

Időszaka: folyamatos, 3 éves kortól

A megvalósítás helyszíne: óvoda

A „jó gyakorlatok" oktatási formája: figyelemfelkeltő elemek bevezetése a foglalkozás munkájába (kártyák, borítékok, játékok, tárgyak, karakterek), tematikus előadások, amelyeket gyermekek és szüleik készítenek, és tartanak kiscsoportokban, illetve az otthon készített, munkájának bemutatása, (ősz, mesék, történetek, színek, december 1. Románia nemzeti ünnepe stb., évente körülbelül 30 előadás). Rendszeres zenés játékok, irányított játékok, szerepjátékok stb., a Felfedezők Klubja tematikus kísérleteket végeznek. (közúti játékok, egészségnevelés stb.), Jutalmazás a csoport gyermekei minden nap matricákat, bélyegeket és ösztönző dicséreteket kapnak a sikeres munkájukért.

Hatása, eredményessége: megfigyelőképesség és koncentrálás erősítése, kommunikáció fejlesztése, kreatív, alkotó személyiség kialakítása, élményvilág kialakítása, cselekvő aktivitás kialakítása.

Jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka, bemutató foglalkozás


Kapcsolattartó: Olteanu-Sturza Adelina

Telefon: 70/3234414
Email: adelinaolteanusturza@gmail.com

 

ALBUM MEGTEKINTÉSE

 

BÁZISINTÉZMÉNYI MUNKATERV

 

 

RÉGEBBI BEJEGYZÉSEK

 

 
 

Üzenet
Megfosztani a tanulástól a gyermekeinket lelkiismeretlenség.
Carolyn Jessop

Eseménynaptár
 
Elérhetőségek
Román Általános Iskola és Óvoda
5830 Battonya, Fő utca 121
Telefon: +3668456126
Fax: +3668456126
Email:
romaniskola@fabinet.hu Hibajelzés, észrevételek:
romiskadmin@gmail.com
Véletlen képek
TÁMOP-3.2.13.12/1-2012/0341 "Iskolába jön a múlt" - Osztályteremszínház

Boldog Karácsonyt!

"KÖLYÖK ATLÉTIKA"

Tanévzáró 2014