INTÉZMÉNY

BÁZISINTÉZMÉNY

Elérhetőségek


Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda

OM azonosító: 028304

5830 Battonya, Fő utca 121.

Telefon: +3668456126

Fax: +3668456126

Email: romaniskola.batt@gmail.com

Facebook: Magdu Lucian (Román Iskola és Óvoda)

Román Iskola Battonya

Frissítve: 2017-05-15

TÉRKÉP (GOOGLE MAPS)

 

 

Iskolatörténet


A battonyai román nemzetiségű oktatás történeti alakulását követve a meglévő dokumentumok és kutatások alapján három nagyobb szakaszra bonthatjuk:

I. Szerb-román vegyes iskola (1793-1874)

II. Román egyházi iskola (1874-1940)

III. Román Tannyelvű Általános Iskola a II. világháborútól napjainkig

Az első adatok azt bizonyítják, hogy román nyelvű oktatás már az 1793-as évben indult a szerb felekezeti iskolában, amikor a betelepült szerbek templomot, majd iskolát építettek, amelyhez szerény mértékben hozzájárultak az áttelepült románok is. A battonyai románoknak még ebben az időben nem volt sem templomuk sem iskolájuk, ezért a román nemzetiségű iskoláskorú gyermekek a szerb iskolába jártak, ahol román nyelvet is tanultak.

A tanuló létszám alakulásáról hiányos adatok vannak, azonban egyes feljegyzések bizonyítják, hogy az iskolában a magyar mellett a szerb és a román nyelvet is tanították, így a végzős tanuló három nyelv birtokosa lett.

Az 1800-as évek második felében, amikor szétvált a szerb és a román ortodox egyház, akkor a településen élő románok is saját templomot és iskolát építettek, így az 1874/75 -ös tanévtől megkezdi működését az első önálló román egyházi iskola, első tanítója Vasile Şimonovici, a beiratkozott tanulók száma 98.

Az első világháború után az iskola kisebb megszakításokkal működött, mert sajnos a román értelmiség nagy része Romániába ment, így a magyarországi román közösségek papok és tanítók nélkül maradtak. Battonyán is ezért az iskolai oktatás csak kisebb megszakításokkal folyt.

A második világháború után a román nemzetiségi oktatás újra megkezdődött Tasi Erzsébet tanítónő vezetésével, 1947-től az iskola tanítója Mágori Kornélia magyarcsanádi származású tanítónő lesz, aki napjainkban is városunkban él nagy köztiszteletben, mint nyugdíjas pedagógus.

A román iskola működése ebben az időszakban sem volt folyamatos az igazgatását tekintve, 1945-1957 között a 2 sz. magyar iskola keretén belül, 1957-1965 között önállóan, majd 1965-től 1991-ig közös igazgatás alatt működött a szerb iskolával.

1991/92 -es tanévtől ismét önálló igazgatás alatt működik, az intézmény igazgatása alá tartozik a településen működő román nemzetiségű óvoda is.

1991/92-es tanévtől iskolánk ismét önálló intézményként működik, 28 tanulóval összevont osztályokkal. A tanuló létszám lassan fejlődésnek indul, tanulócsoportjaink száma is nő.

A román nemzetiségi nyelvet tanítunk 1-8 évfolyamig kétnyelvű oktatási program szerint heti 5 órában. A nyelvoktatáson túl a nemzetiségi hagyományok ápolása kap kiemelt szerepet iskolánk életében.

A nemzetiségi nyelv mellett idegen nyelvként az angol nyelvet tanítjuk. 2008-tól az idegen nyelv tanítása, már az első évfolyammal kezdjük, mivel tanítványaink az óvodában már játékos formában tanulják az angol nyelvet.

A tanulói létszám fejlődésnek indult, ezáltal a tanulócsoportok száma is nőt. Fokozatosan tértünk át az összevont tanulócsoport szervezési formától az önálló osztály szervezéséhez.

Román nemzetiségi nyelvet tanítunk 1-8. évfolyamig kétnyelvű oktatási program szerint, heti 5 és 6 órában. A nemzetiségi nyelvoktatáson túl a nemzetiségi hagyományok ápolása kap kiemelt szerepet iskolánk életében.

Az általános iskola kezdő szakaszán a matematika tanulása alapozó jellegű. A képességfejlesztésnek kiemelt szerepe van. Nagyon fontos, hogy a gyermekek az életkoruknak megfelelő számkörben biztos szám és műveletfogalomra épülő számolási készséggel rendelkezzenek. Iskolánkból kikerülő tanulók két kultúra képviselői, a román nyelv és hagyomány őrzői, továbbvivői, két szomszédos ország és nép kapcsolatainak pillérei.

A település román lakossága mindig erősen ragaszkodott iskolájához, mert fontos szerepet töltött a román nyelv és hagyományok, a nemzetiségi öntudat megőrzésében és ápolásában.

Ez arra kötelezi jelenleg is az iskola vezetését és pedagógusait, hogy a nevelő-oktató munkában kiemelt figyelmet fordítsanak a település román lakossága történetének, hagyományainak ismertetésére, a tanuló ifjúság nemzeti tudatának formálására, az asszimiláció folyamatának megakadályoztatására.

Intézményünk szervesen beépül a város életében és részese a település oktatási és kulturális tevékenységében.

2006 óta az óvoda „új" épületben működik. A régi iskola lett felújítva és átalakítva, így az óvodás gyerekeket modern, korszerű épületben tudjuk fogadni, továbbá biztosítani tudjuk mind a gyermekek, mind a dolgozók igényes elhelyezését és munkakörülményeit.

2008 februárjában megkezdődött az új iskola építése. 2008 augusztus végére elkészült az építkezés első üteme, a földszínt, ahol sikerült elhelyeznünk az iskola valamennyi osztályát (7 tanulócsoportot), ki tudtuk alakítani egy informatika szaktantermet.

Intézményünk 2011. július 1-jétől a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának fenntartásában működik.

2017-ben a magyar kormány 150 millió forintos támogatásának köszönhetően több helyiséggel - így tantermekkel, nyelvi laborral, közösségi terekkel bővült intézményünk.

 

Üzenet
Megfosztani a tanulástól a gyermekeinket lelkiismeretlenség.
Carolyn Jessop

Eseménynaptár
 
Elérhetőségek
Román Általános Iskola és Óvoda
5830 Battonya, Fő utca 121
Telefon: +3668456126
Fax: +3668456126
Email:
romaniskola@fabinet.hu Hibajelzés, észrevételek:
romiskadmin@gmail.com
Véletlen képek
Sérülés-megelőzési programok

Tanévnyitó 2014

Sportnap